Monthly:سپتامبر 2020

6 نکته عکاسی بصری برای مبتدیان

عکاسی بصری برای مبتدیان یکی از بزرگترین چالش ها عکاسی بصری برای مبتدیان می باشد در دنیای عکاسی یافتن اطلاعات در مورد یادگیری عکاسی دشوار است و همچنین بدست آوردن اطلاعات خوب نیز به زمان زیاد نیاز دارد، در سطح شهر و کشور عکاسان زیادی هستند که آموزش های عکاسی منحصر به فرد خود را دارند و طبق تجریه کاری و تخصص خود آموزش ها را برای هنر جویان خود ارایه می دهند، فقط توصیه های خوب و محکم برای […]

ادامه مطلب